Jon McLaughlin
  

 
簡簡單單的音樂配上他的聲音,就會讓人很愉快。
在台灣的音樂頻道似乎看不到他的蹤影,所以推薦給大家囉 


 
 
Jon McLaughlin - Beautiful Disaster 
http://tw.youtube.com/watch?v=ww0kqkX4vXQ

 
Jon McLaughlin - Industry (最喜歡的一首)
http://tw.youtube.com/watch?v=JPDkcVsbY7I


Jon McLaughlin - For You From Me 

 

 

 


 

    全站熱搜

    姿嬙 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()